Sailing for Better Future - Daha İyi Bir Gelecek İçin Yelken

s4bf.jpg

Yelken sporu çocuklara ve gençlere en fazla yaşam becerisi kazandıran aktivitelerin en önemlilerinden biridir. Yelkenin bu özelliği bu Erasmus + İş birlikleri ortaklık projesinin temelini oluşturmaktadır.

Proje Ortakları:

Polonya: Zeglarski Horn Krakow Yelken Kulübü

İtalya: Nautilus Polisportiva Nautica Spor Kulübü

Portekiz: SPORT ALGES E DAFUNDO Spor Kulübü

İspanya: Isabel I de Castilla Uluslararası Universitesi

Avusturya: MOVE to Be You

Türkiye: Ankara Yelken Kulübü

Projeden üç ana çıktı hedeflenmektedir:

1--"Avrupa Yelken Programı - European Sailing Program”: 21. yüzyıl becerilerini yelken eğitim aktiviteleri ile geliştirmek için bir araç. En iyi uygulamalara, antrenör deneyimlerine ve uzmanların işbirliğine dayanan, gençlere yaşam boyu beceriler kazandırmaya odaklanan, yelken pratiğinde beceri geliştirmeye yönelik aktiviteler, araçlar ve metodolojiler içeren bir eğitim programı.Program şu becerilere yoğunlaşmaktadır:

- “Critical thinking”

-. Yaratıcılık

-. İşbirliği ve İletişim

-. Esneklik

-. Liderlik

2--"Birlikte Yelken Uygulaması - Sailing Together App": Akıllı telefonlar ve tabletler üzerinde koşacak bir eğitim uygulama yazılımı: Uygulama günlük iletişim (koç-yelkenci), eğitim izleme, karar verme ve veri analizi (hava koşulları, rüzgar, su akıntıları, vb.), eğitim analizi (gps takibi, hız, dönüşler, etkinlik), ilerleme izleme (karşılaştırma istatistikleri), görev atama gibi fonksiyonlar içermektedir.

3—“İyi Uygulamalar Raporu - Good Practice Report": Konsorsiyum ortaklarının proje çalışmaları kapsamında yapacakları çalışma ziyaretleri sırasında proje çıktılarının geliştirilmesi yanında ele alınacak ana konulardan biri de her bir ortağın uygulamalarında örnek olabilecek iyi uygulamaların paylaşılması ve bunların proje sonunda raporlanmasıdır. Birlikte yelken, birlikte eğitim alma ve birlikte büyüme fikri Çıktı 3'ün sloganıdır. “Daha iyi bir gelecek için yelken - İyi Uygulama Raporu” Yelken Kulüplerimizin projedeki doğrudan işbirliğinin bir sonucudur.

 

Sailing for Better Future

Sailing is one of the most important activities that provide children and young people with the most life skills. This feature of sailing forms the basis of this Erasmus + Collaborations partnership project.

Project Partners

Polonya: Klub Zeglarski Horn Krakow

İtalya: Nautilus Polisportiva Nautica ASD

Portekiz: SPORT ALGES E DAFUNDO

İspanya: Universidad Internacional Isabel I de Castilla SAU

Avusturya: MOVE to Be You

Türkiye: Ankara Sailing Club

 

Three main outputs are targeted:

1--"European Sailing Program- ”: A tool to develop 21st century skills through sailing training activities. Activities for skill development in sailing practice, based on best practices, coach experiences and collaboration of experts, focusing on providing young people with lifelong skills, a training program with tools and methodologies concentrated on the skills:

1. Critical thinking

2. Creativity

3. Collaboration & Communication

4. Flexibility

5. Leadership

2--"Sailing Together Application - Sailing Together Application": A sailing training application software that will run on smartphones and tablets: The application includes functions like daily communication (coach-sailor), training monitoring, decision-making making and data analysis (weather conditions, wind, water currents, etc.), training analysis (GPS tracking, speed, turns, activity), progress monitoring (benchmark statistics), task assignment.

3--"Good Practice Report": In addition to the development of project outputs during the study visits of the consortium partners within the scope of the project studies, one of the main issues to be discussed is the sharing of good practices that can be exemplary in the practices of each partner and their reporting at the end of the project. The idea of sailing together, training together and growing together is the motto of Output 3. “Sailing for a better future - Good Practice Report” is a result of the direct cooperation of our Sailing Clubs in the project.

İlgili Duyurular

Proje Etkinlikleri