Sporcu lisansı için gerekli sağlık raporları hk.

E-Rapor sisteminin hayata geçirilmesi de dikkate alınarak, 2017'den beri yürürlükte bulunan "Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar" yürürlükten kaldırılarak, "Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" yürürlüğe konulmuştur. Sağlık Bakanlığının 30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı olur yazısı ile aynı tarihte yürürlüğe konulan Yönergede, "sporcu lisansı" için sağlık raporu almak üzere başvuran kişilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı birimlerinden aldıkları sevk belgesi ile sağlık hizmet sunucularına başvuracakları belirtilmektedir.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından da bildirildiği üzere; sporcu lisansı için sağlık raporları E-devlet, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri ve Spor Bilgi Sistemi üzerinden oluşturulan sevk talebi ile hizmet sunucularına (Aile Hekimliği) başvurarak alınacaktır. Sporcu lisansı için sağlık raporunun bu süreci takip ederek alınması "ön şart" olarak kabul edilmektedir. E-devlet üzerinden nasıl sağlık raporu için sevk talebi oluşturulacağını görmek için ekli dosyadaki yönlendirmeyi inceleyebilirsiniz.

İlgi için:

Sağlık Bakanlığının yönergenin yürürlüğüne ilişkin duyurusu

Türkiye Yelken Federasyonunca yayımlanan duyuru

E-devlet üzerinden sevk talebi oluşturma