Komodorluğumuz, kulübümüzün denizde gerçekleştirdiği tüm eğitim, yarış ve gezi faaliyetleri ile bunların planlanması, organizasyonu ve yürütülmesinde Yönetime yardımcı olmaktadır. Bu konuda büyük sorumluluk taşıyan Komodorluğun, Kulübümüz içinde ayrıcalıklı bir yeri vardır.

Komodorluk
1Arzu YALÇIN - Komodor